Výskoková ergometrie

Podrobné informace o vyšetření

Jedná se o poměrně jednoduché a svým způsobem i zábavné vyšetření.

Spočívá ve skákání na speciální diagnostické desce podle daných pravidel. Při tomto testu vykonává vyšetřovaný opakované výskoky po dobu 10 sekund s maximální frekvencí s rukama fixovanými v bocích. Testovaný má skákat tak, aby byl co nejkratší dobu na zemi a co nejdelší dobu ve vzduchu.

Deska umožňuje měření doby letu, dobu kontaktu s deskou a na základě těchto údajů určuje parametry odrazových schopností. Zařízení vypočítá například zrychlení při odraze, rychlost v okamžiku odrazu a výkon v aktivní fázi odrazu. Měří se vlastně schopnost odrazit se co nejintenzivněji v co nejkratším čase, tj. schopnost svalových vláken kontrahovat se co nejintenzivněji a nejrychleji. Právě tato schopnost je do značné míry podmíněná podílem rychlých svalových vláken.. Tudíž se tohoto testu dá využít pro zjištění podílu rychlých svalových vláken ve svalech dolních končetin. Proto tento test má význam spíše pro rychlostí a silové sportovce ( sprintery, hokejisti, boxeři ), tedy kde je potřeba posoudit explozivní sílu dolních končetin. Toto vyšetření je relativně dost jednoduché a přístupné, časově nenáročné a má neinvazivní charakter ve srovnání s biopsií (zjištění podílu rychlých svalových vláken "vytržením" svalového vlákna přímo ze svalu).

Hamar a Tkáč provedli standardizaci metodiky testu a stanovili hodnoty pro naši populaci, která je zapracována do hodnocení testu. Pro vyšetření používáme výskokový ergometr JUMPER od firmy Fitronic.

Vybíráme z dalších vyšetření..

Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie
Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto ...

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty
prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: ...

Analýza těla
Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu ...

Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ
Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na ...