Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ

Podrobné informace o vyšetření

Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na sport, tělesnou výchovu, sportovní management apod. (např. FTVS, pedagogické fakulty ...)

Vybíráme z dalších vyšetření..

Krevní testy
Sportovcům nabízíme vyšetření krve: Na, K,Cl, Ca, P, Mg, Fe, Močovina, Kreatinin, Kyselina močová, ...

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty
prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: ...

Prohlídka studujících sportovní studia
Prohlídka pro uchazeče sportovních studií ( FTVS, Fakulta sportovních studií, apod. ) Cílem vyšetření ...

Testování sprintu a síly
V současné době tento test neprováníme. Testování sprintu a síly (anaerobní kapacita , Wingate test) Jedná ...

Kombinovaný spiroergometrický a laktátový test
Jedná se o laktátový test + stanovení VO2 max.