Laktátový test

 90 min.

Podrobné informace o vyšetření

Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem testu je určení křivky závislosti hladiny laktátu a tepové frekvence na zátěži. Na křivce lze potom odečíst dva základní zlomy. Prvním zlomem je takzvaný aerobní a druhým anaerobní práh.



Aerobní práh určuje tepovou frekvenci, která odpovídá přechodu mezi převážně aerobním metabolismem bez kyslíkového dluhu a bez významné tvorby laktátu a metabolismem smíšeným. Zátěž, která je shora tímto prahem ohraničena odpovídá zátěži, která je vhodná pro posílení vytrvalostního tréninku a v nižších pásmech potom pro regeneraci a kompenzaci.

Anaerobní práh určuje teplovou frekvenci, která odpovídá přechodu od smíšeného metabolismu k převážně k metabolismu anaerobnímu.



Oba prahy slouží pro určení zátěžových zón pro trénink a jsou základem společně s trénikovými prvky pro sestavení tréninkových plánů.



Kromě prahů slouží tento test i k posouzení momentálního stavu trénovanosti. Hodnota výkonu na aneaerobním prahu vztažená na jeden kilogram je ukazatel, který slouží ke srovnání a zařazení cyklistů do určité výkonnostní kategorie.

Křivka mění svůj tvar v závislosti na stavu trénovanosti. Vyšší úroveň trénovannosti křivku posouvá vpravo a níž. Test se doporučuje provést na počátku prvního přípravného období, po pauze a dále obvykle zjara před zahájením druhého přípravného období, kdy se zvyšuje intenzita tréninku. Dále je vhodný pří podezření na přetrénování, po delší pauze apod.

Na test by se měl sportovec dostavit v dobré zdravotní kondici, bez známek nachlazení, teplot, kašle.Den před testem by se měl obejít bez tréninku, jistě by neměl přijít po tréninku. Asi dvě hodiny před testem nejíst, nepít kávu a jiné simulanty (čaj, kofeinové nápoje apod. ) Test se skládá obvykle z několika stupňovitě navyšovaných zátěži, které trvají 3-4 minuty. Většinou se skládá z minimálně 4 až 10 stupňů. Testovaná osoba udržuje kadenci šlapání, na kterou je při běžné jízdě zvyklý , u cyklistů obvykle mezi 80-100/min. Vyšetření trvá asi 20-30 minut.Po každé zátěži se odebírá kapilární krev ( většinou z prstu, někdy z ušního boltce) ke stanovení hladiny laktátu ( kyseliny mléčné ) v krvi. Z těchto hodnot se potom vytvoří laktátová křivka. Pro stanovení prahových hodnot využíváme software ke stanovení individuálních prahů.



Se sebou je vhodné si vzít sportovní oblečení, případně čelenku, ručník. Můžete si vzít rovněž nápoj k občerstvení v průběhu testu. Po ukončení testu se můžete vysprchovat.

Test je prováděn obvykle na cyklistickém ergometru, do kterého můžete uchytit vlastní kolo. Sebou stačí vzít jen základní rám kola bez předního a zadního kola a tretry. Výhodnou tohoto testování je, že je test proveden na kole, na kterém potom je prováděn i trénink a tak se nejvíce blíží reálným tréninkovým podmínkám. Pro ty, kteří na svém kole netrvají je možno provést tento test na standardním ergometru.



Na základě výsledků laktátového testu Vám stanovíme jednotlivé tréninkové pásma. Existuje několik možností jak rozdělit tréninková tepová pásma, ale v zásadě všechna respektují tepovou frekvenci na aerobním a anaerobním prahu. Doporučíme vám individuální specifikaci tepových pásem pro regeneraci, aerobní trénink, tempovou vytrvalost a intervalový trénink.

Vybíráme z dalších vyšetření..

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty
prohlídka dle lékařského řádu Autoklubu České republiky ( AČR ) Odkaz: ...

Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie
Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto ...

Analýza těla
Co je to přístroj InBody? Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu ...

Potvrzení pro uchazeče o studium na VŠ
Zajištění preventivní prohlídky sportovním lékařem pro budoucí studenty vysokých škol se zaměřením na ...