Kombinovaný spiroergometrický a laktátový test

 90 min.

Podrobné informace o vyšetření

Jedná se o laktátový test + stanovení VO2 max.

Vybíráme z dalších vyšetření..

Prohlídka studujících sportovní studia
Prohlídka pro uchazeče sportovních studií ( FTVS, Fakulta sportovních studií, apod. ) Cílem vyšetření ...

Genetický test sportovních dispozic
Ve spolupráci s firmou Genexone jsme pro Vás připravili nabídku genetického vyšetření sportovních dispozic. ...

Sportovní fyzioterapie
Poskytuje komplexní služby v oboru fyzioterapie (léčebné rehabilitace),se zaměřením na kvalifikovaný ...

Testování sprintu a síly
V současné době tento test neprováníme. Testování sprintu a síly (anaerobní kapacita , Wingate test) Jedná ...

Maximální spiroergometrický test – test V02max
Tento test zjišťuje maximální spotřebu kyslíku. Parametry tohoto testu vypovídají o výkonnosti kardiovaskulárního ...