Vyšetření srdce ultrazvukem - Echokardiografie

Podrobné informace o vyšetření

Základní i specializované vyšetření sportovce lze rozšířit o vyšetření srdce ultrazvukem. Pomocí tohoto specializovaného vyšetření dokáže lékař posoudit nejen anatomii srdce ale i jeho funkci. Při echokardiografii lékař sleduje srdce při jeho činnosti v reálném čase, může posoudit, jaký objem krve je srdcem vypuzován, změřit, jak rychle krev proudí jednotlivými úseky a zkontrolovat, jestli se dobře uzavírají a otevírají srdeční chlopně.

Toto vyšetření je zcela nebolestivé a nevystavuje pacienta žádnému riziku. Patří proto k základní vyšetřovací metodě při podezření na onemocnění srdce. U sportovců je důležité v prevenci a odhalení nejčastějších srdečních abnormalit, které mohou vést k náhlému úmrtí pří sportování.

Vybíráme z dalších vyšetření..

Výskoková ergometrie
Jedná se o poměrně jednoduché a svým způsobem i zábavné vyšetření. Spočívá ve skákání na speciální ...

Kombinovaný spiroergometrický a laktátový test
Jedná se o laktátový test + stanovení VO2 max.

Sportovní fyzioterapie
Poskytuje komplexní služby v oboru fyzioterapie (léčebné rehabilitace),se zaměřením na kvalifikovaný ...

Laktátový test
Jedná se o nejčastěji využívaný test ke stanovní hranic mezi aerobním a anaerobním pásmem zátěže. Výstupem ...

Genetický test sportovních dispozic
Ve spolupráci s firmou Genexone jsme pro Vás připravili nabídku genetického vyšetření sportovních dispozic. ...