Historie a současnost sportovní medicíny v Kroměříži

13.9.2012 | MUDr. Náplava Robert

Historie a současnost sportovní medicíny v Kroměříži

Historie sportovní medicíny v Kroměříži začíná r.1962, kdy bylo zřízeno první pracoviště tělovýchovného lékařství v Kroměříži v takzvané vile u nemocnice. Zakládajícím lékařem byl MUDr. Zdeněk Jaroš (1910 - 1989). Na chvíli bych se rád zastavil u této významné osobnosti. MUDr. Zdeněk Jaroš byl v Kroměříži znám nejen jako lékař, ale i jako velmi všestranná osoba. Miloval hudbu, přírodu, věnoval se fotografování a amatérskému filmu. Díky jeho kameře byly pořízeny například záběry osvobození Kroměříže a hořící zámecká věž z roku 1945. Na jeho počest jsou pořádány v Kroměříži přehlídky amatérského filmu. Ke sportu ho přivedl jeho otec profesor Ladislav Jaroš, který byl ředitelem gymnázia v Holešově. Byl umučen za 2.světové války v koncentračním táboře v roce 1941 a k uctění jeho památky dodnes nese gymnázium v Holešově jeho jméno. MUDr. Zdeněk Jaroš byl také aktivním turistou, velikým propagátorem lyžování a orientačního běhu. Jako první a vlastně zakládající předseda oddílu v poválečném Sokole má hlavní zásluhu na obnovení lyžování v Kroměříži. Působil jako organizátor, trenér a funkcionář oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž. V šedesátých letech MUDr. Zdeněk Jaroš vykonával i funkci ředitele kroměřížské nemocnice. Na pracovišti tělovýchovného lékařství působil až do roku 1984.Na jeho pozici jej vystřídal MUDr. Vít Drápal, který vedl toto pracoviště od roku 1984 do roku 2000. Pracoviště bylo nadále situováno ve stejných prostorech u nemocnice. MUDr. Vít Drápal je synem slavných operních pěvců Danuše a Vincence Drápalových. A snad právě proto je i jeho osobnost známa všem milovníkům sborového zpěvu a dodnes je aktivním členem Moravských madrigalistů. Věnuje se plavání, turistice, cyklistice a lyžování. Zájem o sport a sportovní medicínu byl podpořen jeho manželkou. Se svou budoucí ženou, studentkou matematiky a tělocviku se seznámil jako medik na studiích v Olomouci. První medicínské zkušenosti získal na interním oddělení v Kroměříži, přechodně pracoval jako praktický lékař v Hulíně a od roku 1984 jako tělovýchovný lékař. Sportovní prohlídky byly v osmdesátých letech povinnou součástí každého organizovaného sportování a toto pracoviště bylo hojně navštěvováno všemi sportovci z Kroměříže a okolí. Dodnes najdeme mnoho pamětníků z tohoto období. Na tomto místě bych také rád zmínil, že na činnosti pracoviště se dlouhodobě podílela i zdravotní sestra paní Vlasta Adamíková, která spolupracovala od samého začátku nejen s dr. Jarošem, ale i dr. Drápalem .

Sportovní medicína Kroměříž - historie

Po roce 1989 došlo k jistému útlumu oboru. Zdravotní pojišťovny přestaly postupně prohlídky proplácet z prostředků veřejného pojištění a sportovci si prohlídky museli sami platit nebo je hradily sportovní kluby ze svých zdrojů. I když povinné prohlídky organizovaných sportovců nikdo nezrušil, přestal se tento zákon oddíly a kluby " konzumovat". V současné době se na legislativě v této oblasti pracuje (nový zákon o zdravotních službách a o sportu). Díky uvedeným změnám byla nakonec činnost pracoviště tělovýchovného lékařství v Kroměříži v roce 2000 ukončena. Přesto není všem sportovcům, trenérům a organizátorům tělesné výchovy zdravotní stav sportovců zcela lhostejný a sportovci jsou nadále vysíláni na sportovní prohlídky do větších měst jako je Brno nebo Zlín, kde se přece jen tato pracoviště udržela a jsou součástí větších klinických oddělení. Na základě častých informací z medií, kdy se začaly objevovat zprávy o náhlém úmrtí vrcholových sportovců, začala růst poptávka po preventivních vyšetřeních sportovců.V letošním roce, přesně symbolicky po 50 letech od vzniku prvního pracoviště sportovní medicíny v Kroměříži, otevírá společnost Lunacor s.r.o. nové moderní pracoviště , které nabídne ojedinělé komplexní služby pro všechny sportovce. Pracoviště má sídlo na adrese Komenského náměstí 372 a je integrální součástí Centra pro choroby srdce a cév v Kroměříži. Kromě standardních prohlídek a zátěžové medicíny nabízí sportovcům specifické zátěžové testy ke stanovení anaerobního prahu ventilační metodou i měřením laktátu. K dispozici má i ojedinělý systém pro testování srdce ultrazvukem při zátěži ( zátěžová dynamická echokardiografie). Toto vyšetření je zvláště vhodné k vyloučení srdečních vad a posouzení hraničních abnormalit při zátěži. Samozřejmou součástí komplexní nabídky je přítomnost zkušeného sportovního fyzioterapeuta a spolupráce s ortopedem. Sportovní prohlídky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nicméně některé zdravotní pojišťovny prohlídky svým klientům hradí ( více na webu www.sportovnisrdce.cz ).Na novém pracovišti jsou vítáni nejen profesionální sportovci,ale i amatéři, zkrátka všichni, které sportování baví a mají zájem sportovat zdravě a bezpečně.Věříme, že obnovení tradice sportovní medicíny v Kroměříži bude přínosem pro všechny aktivní sportovce. Sportovat lze v každém věku a zdravý pohyb je přínosem pro fyzické i psychické zdraví všech věkových skupin.

Informace z naší ordinace a světa sportovní medicíny